Polityka prywatności

Przedstawiamy politykę prywatności i wykaz informacji o tym, jak gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Emilia Długa. Z administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail emilia@globfoterka.pl

II. Cel i rodzaj przechowywanych i przetwarzanych danych

W celu umożliwienia umieszczania komentarzy przez odwiedzających stronę oraz zachowanie ich historii, przechowywane i przetwarzane są następujące dane:

  • imię
  • adres e-mail (nie jest upubliczniany)
  • strona internetowa
  • adres IP (nie jest upubliczniany)

Dane te są przechowywane w bazie WordPress zamieszczonej na serwerach firmy hostingowej dHosting.pl sp. z o.o.

W celach statystycznych, analitycznych oraz marketingowych, przy wykorzystaniu narzędzia Google Analytics przetwarzane są następujące dane związane z odwiedzinami strony:

  • adres IP urządzenia
  • informacje o rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, systemie operacyjnym oraz platformie sprzętowej;
  • informacje o wizycie na stronie: w tym odwiedzonych podstronach, czasie spędzonym na stronie, momencie opuszczenia strony oraz innych interakcjach podczas przeglądania strony

Powyższe dane są przekazywane firmie Google Inc. w celu zapewnienia działania usługi Google Analytics.

III. Okres przechowywania danych

Twoje dane Administrator będzie przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustali, że się zdezaktualizowały.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.